Anne Kari Aschim
Anne Kari Aschim er utdannet lærer og logoped, og har mange års erfaring i skoleverket. Hun har jobbet med spesialundervisning og med begynneropplæring, dessuten som logoped og prosjektleder av lese- og skriveopplæringsprosjekter i Ås og på Hadeland. Hun har også vært sterkt involvert i utgivelsen av Damms Leseunivers fra Cappelen Damm, hvor hun står som forfatter av Oppgavesamlingene og Arbeidsbok
1, 2, 3 og 4, samt Jeg leser og skriver – bøker for begynneropplæringen i lesing, og for store deler av Ressurspermen.

jorunn-soyland-ny

Jorunn Søyland er lærer med lang erfaring fra småskoletrinnet og spesialundervisning. Hun regnes som en ressurs i Gran kommune hvor hun nå arbeider. Hun er leseveilder for skoler / kommuner som bruker dette verket. Hun er medforfatter på 3.- og 4.- trinnsbøkene. Hun har utprøvd tekster og oppgaver på egne elever før bøkene ble satt i produksjon. Hun er også i ferd med å ta master med tittelen Psykisk helse for barn og unge.